Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vermenigvuldiging

  • Richt je op het doel om meer dan 50 procent van je tijd te besteden aan het ontwikkelen van andere mensen op het gebied van jouw specifieke bediening.
  • Overweeg om kleine subteams in te stellen die het gemeenteleven plannen rond de overkoepelende NCD gebieden van gemeenschap, dienstbaarheid en geloof (zie de NCD Beknopte Wegwijzer). Moedig regelmatige terugkoppeling vanuit de subteams aan het leiderschap en de gemeente aan.
  • Bespreek met je kleine groep wat er moet gebeuren om er zeker van te zijn dat de groep altijd open staat voor nieuwkomers en de manieren waarop deze mensen de weg naar je groep zullen vinden.
  • Moedig enkele van de sleutelpersonen in het organiseren van de (aanbiddings)diensten in je gemeente aan om te zoeken naar een andere persoon met dezelfde gaven als zij en deze persoon te trainen. Betrek deze nieuwe mensen bij de eerst mogelijke gelegenheid bij het faciliteren van de dienst.
  • Als je leider van een kleine groep bent, vraag een van de leden dan om co-leider te zijn van een kleine groep bijeenkomst. Vraag hem/haar hier nogmaals voor als hij of zij genoten heeft van de ervaring en dit nogmaals zou willen doen.
  • Als je een leiderschapsrol vervult in jouw gemeente, vind dan iemand die bereid en in de gelegenheid is je te helpen bij het vervullen van jouw rol en neem de tijd deze persoon te trainen totdat hij of zij zich voldoende toegerust voelt deze rol effectief te vervullen.
  • Schrijf alle negatieve punten op die je te binnen schieten als je denkt aan samenwerking. Wees eerlijk en gedetailleerd. Schrijf dan zoveel mogelijk voordelen van samenwerking op. Houd daarbij in gedachten dat door NCD is bewezen dat samenwerking noodzakelijk is voor gezonde groei voor de lange termijn. Breid deze lijst net zolang uit totdat deze meer overtuigend is dan je lijst met negatieve punten.
  • Maak gebruik van het NCD Rentmeesterschap Test proces om je team of groep te helpen om effectiever gebruik te maken van hun tijd, bezittingen en talenten. 3colorsofstewardship.life