Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr21

  • Organiseer als kleine groep een diner of feestje en nodig wat andere vrienden hiervoor uit.
  • Ga na of de drukte van het programma van je gemeente jou of anderen verhindert kwaliteitstijd door te brengen met vrienden en familie die Jezus Christus nog niet kennen.
  • Bedenk een manier waarop je gemeente het Evangelie kan delen via social media.
  • Bespreek met je kleine groep wat er moet gebeuren om er zeker van te zijn dat de groep altijd open staat voor nieuwkomers en de manieren waarop deze mensen de weg naar je groep zullen vinden.
  • Maak een lijst van alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden en van welk percentage tijd, energie en middelen besteed wordt aan het bereiken van ongelovigen voor Christus. Vraag een leider om een reactie op je bevindingen.
  • Organiseer een feestje met als thema iets als 'Een viering van je leven' en nodig je vrienden (zowel gelovigen als ongelovigen) hiervoor uit.
  • Denk na over hoe Jezus belofte van 'leven in al zijn volheid' er praktisch uit zou kunnen zien voor een of twee vrienden of familieleden die Hem nog niet kennen. Wees specifiek.
  • Schrijf drie namen op van vrienden of familie, schrijf dan voor elk drie dingen op die zij nodig hebben. Maak tijd om elke dag een kort gebed uit te spreken voor elk van de drie personen op basis van wat zij nodig hebben.