Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr38

  • Vraag je gemeente, kleine groep, team, familie, vrienden wat zij persoonlijk aan de dienst hebben bijgedragen om God te zegenen en de gemeente te bemoedigen.
  • Denk na over de voordelen van een aanbiddingsdienst boven een persoonlijke tijd van aanbidding.
  • Denk na over de boodschap die wordt verzonden naar de gemeente over het tijdstip waarop 'dienst' plaatsvindt. Is er ruimte voor aanbidding voor het formele begin en na het einde van de dienst? Zo ja, zien degenen die hierbij betrokken zijn dit als onderdeel van de gezamenlijke dienst?
  • Houd een enquête in je gemeente om de top 20 van meest inspirerende liederen, hymns of muziekstukken te ontdekken. Nodig degenen die hieraan hebben meegewerkt uit tijdens de dienst iets te delen over waarom een muziekstuk hen inspireert en breng het stuk dan ten gehore.
  • Moedig enkele van de sleutelpersonen in het organiseren van de (aanbiddings)diensten in je gemeente aan om te zoeken naar een andere persoon met dezelfde gaven als zij en deze persoon te trainen. Betrek deze nieuwe mensen bij de eerst mogelijke gelegenheid bij het faciliteren van de dienst.
  • Help je gemeente te begrijpen dat inspirerende samenkomsten afhankelijk zijn van ieders unieke gaven-gebaseerde toewijding om God te eren en de kerk te bemoedigen. Help ieder individu te ontdekken wat zijn gave kan zijn en hoe deze regelmatig gebruikt kan worden voor, na of tijdens de samenkomst.
  • Bespreek in je kleine groep de verschillende manieren waarop mensen God zouden kunnen ervaren tijdens de dienst.
  • Doe zelf of met een groep de 3colorsoflove.org Vruchten van de Geest Test.