Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Livsnära smågrupper

  • Hjälp församlingsledningen att bygga upp ett resursbibliotek för nuvarande och potentiella smågruppsledare. Fokusera särskilt på resurser som är relevanta för de teman och frågor som identifierats som minimifaktorer i församlingen.
  • Lyft fram församlingens livsnära smågrupper på ett kreativt sätt så att det blir lättare att få en översikt över grupperna (när och hur ofta de träffas, åldersgrupp, könsindelning, ämnen, format osv.).
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Uppmuntra de som är med i den livsnära smågrupp du tillhör att berätta vad som skulle göra er tid tillsammans så relevant som möjligt för de problem de möter i vardagen.
  • Har församlingsledningen sagt att livsnära smågrupper ska prioriteras? Se till att det avsätts tillräckligt med budget och tid för att utveckla grupperna och träna ledarna på ett sätt så att motsvarar förväntan.
  • Fundera på smågruppsträffarnas atmosfär och ta hänsyn till alla aspekter – från det att medlemmarna anländer till dess att de åker. Vad kan ni göra för att det ska bli mer familjärt och hemtrevligt?
  • Ät en måltid tillsammans i den livsnära smågruppen och uppmuntra varje deltagare att bidra (med mat, sång, ett bibelord osv.).
  • Starta en ny livsnära smågrupp som fokuserar på att hantera de utmaningar som gruppens medlemmar upplever.