Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

försonande gemenskap

  • Ta dig tid att prata med någon som tillhör församlingen eller din livsnära smågrupp och som verkar ha haft en spänd relation till en annan person under en längre tid. Efter att ha satt dig in i situationen, be medlemmen att säga en eller flera positiva saker om personen ifråga och uppmuntra han eller hon att förmedla dessa till honom/henne på något sätt.
  • Fundera över den konfliktlösningsmetod som Jesus presenterar i Matteus 18:15–17 och hur den kan tillämpas praktiskt vid konflikter i församlingen.
  • Fundera på om du är mer benägen att ge folk komplimanger för det de har gjort bra eller ifrågasätta dem för åtaganden de inte har fullgjort.
  • Om du har en problematisk relation till någon i församlingen – ta hjälp av en objektiv person som kan hjälpa er att lösa problemen och som inte ger upp förrän ni har försonats.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • Skapa ögonkontakt och skaka hand med eller hälsa på någon från församlingen som du haft en spänd relation tilloch fråga hur det är med honom/henne.
  • Om du hamnar i ett negativt samtal under den kommande veckan, prata istället om det positiva med personen du pratar med eller om situationen samtalet handlar om.
  • Gör testet "Kärlekens 3 färger" på webbplatsen 3colorsoflove.org, ensam eller i grupp.