Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q75

  • Fundera på om din församling har ett så fullt program att du och andra inte hinner få någon kvalitetstid med vänner och familjemedlemmar som ännu inte känner Jesus.
  • Diskutera i din livsnära smågrupp hur ni kan se till att gruppen alltid är öppen för nya medlemmar och hur dessa personer mest sannolikt hittar till er grupp.
  • Samla en grupp i församlingen som kartlägger de behov som finns i samhället. Dela det ni kommer fram till med ledningen och resten av församlingen.
  • Om du tvekar att berätta om dina gudsupplevelser av rädsla för att låta stolt kan du tänka på vad Bibeln säger vad du har rätt att vara stolt över.
  • Om det finns någon i din församling med gåvan att evangelisera kan du fråga den personen hur du, utifrån dina gåvor, kan arbeta med honom/henne för att föra fler människor till Jesus.
  • Om det finns någon i din församling med gåvan att evangelisera kan du be den personen att förklara varför och hur han/hon ber för andra och delar evangeliet med dem. Överväg att bjuda in personen till din livsnära smågrupp för att prata om ämnet.
  • Bjud några församlingsmedlemmar som du inte känner så väl på mat hemma hos dig eller på restaurang.
  • Tillbringa lite tid i församlingens närområde där utsatta människor samlas (t.ex. Arbetsförmedlingen eller Stadsmissionen) och be Gud att visa dig hur dina eller församlingens gåvor kan tillgodose de behov du ser.