Utrustning

Til enhver tid enten utruster du de du har rundt deg, eller du undertrykker dem, selv om det bare skjer i liten grad. Grav dypere...

The 3 Colors of Leadership book

The 3 Colors of Leadership shows how you can grow the character needed to more fully empower those around you.

Grav dypere   Se andre bøker...