Klargjør hvor du står.

Stak ut en bedre kurs.

Erfar livet i hele dets fylde.

Den 3-fargede verdenen vil snart bli Naturlig menneskeutvikling.

"Den 3-fargede verdenen" vil snart bli "Naturlig menneskeutvikling". De samme testene og redskapene, de samme folkene bak alt, men med et enda større fokus på det å støtte en naturlig, personlig vekst, øyeblikk for øyeblikk.

Skjul Lær mer

Utrustning

Hvor går kraften din?

La oss komme i gang

Gaveaktivering

Hva kunne være ditt største bidrag?

La oss komme i gang

Engasjement

Hva gir troen din nytt liv?

La oss komme i gang

Effektivitet

Hvordan bruker du ressursene dine?

La oss komme i gang

Inspirasjon

Hva skjer når du kommer inn i rommet?

La oss komme i gang

Fellesskap

Hvor godt samspiller du med andre?

La oss komme i gang

Kjærlighet

Hva slags kjærlighet har du å gi?

La oss komme i gang

Bøker innen "Naturlig menneskeutvikling". Se alle

God Is Indestructible — 12 Responses to the Relevance Crisis of Christianity.

Grav dypere

The 3 Colors of Leadership shows how you can grow the character needed to more fully empower those around you.

Grav dypere
Er du klar for å starte?

Signer Har du allerede en bruker? Logg inn.