Gaveaktivering

Til enhver tid bidrar du til å aktivisere egne eller andres gaver, eller du lukker dem inne, selv om det bare skjer i liten grad. Grav dypere...

The 3 Colors of Your Gifts book

The international best-seller on spiritual gifts: 460,000 copies sold!

The 3 Colors of Your Gifts helps you to explore an essential part of your character—the unique contribution you can make in the world around you.

Grav dypere   Se andre bøker...