Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr31

  • Vraag twee of drie personen om mondelinge of geschreven feedback op je preken. Vraag hun om naast algemene opmerkingen ook specifieke feedback te geven over hoe je zou kunnen groeien in het uitleggen van Bijbelse principes en de toepassing ervan in het dagelijks leven.
  • Bedenk wat kan worden bereikt door een preek die niet op hetzelfde niveau of beter kan worden gedaan via een ander forum in het gemeenteleven.
  • Bespreek met anderen hoe jouw gemeente of kleine groep leiders je zou kunnen helpen bij het zo relevant mogelijk toepassen van de Bijbelse principes in je dagelijkse leven.
  • Teken een organigram van je gemeente die laat zien hoe jij denkt dat e.e.a. binnen de gemeente werkt (wie neemt besluiten, wie legt aan wie verantwoording af, rollen en verantwoordelijkheden, communicatiekanalen, etc.) en vraag een van de leiders commentaar te geven op jouw observaties.
  • Kies een gemeenteonderdeel of kleine groep uit waar de communicatie slecht verloopt en werk er samen met de leiders aan om dat te verbeteren.
  • Denk erover na waarom de preken tijdens de dienst de lengte hebben die ze hebben. Wat voor verschil zou het maken als ze korter of langer of soms veel korter zouden zijn?
  • Werk met de leidinggevenden van je gemeente aan een betere training en ondersteuning van je huidige en potentiële kringleiders.
  • Vraag een van de leiders van je gemeente om je te vertellen hoe jouw bijdrage past in het algehele plan van het gemeenteleven.