Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q31

  • Be två eller tre personer att ge muntlig eller skriftlig feedback på dina predikningar. Be både om allmänna kommentarer och mer specifik feedback på hur du kan bli bättre på att förklara bibliska principer och deras tillämpning i vardagen.
  • Fundera på det unika predikan åstadkommer och som inte kan åstadkommas lika bra eller bättre genom ett annat forum i församlingen.
  • Diskutera med andra hur församlingsledarna eller smågruppsledarna kan hjälpa er att tillämpa bibliska principer i vardagen på ett så relevant sätt som möjligt.
  • Rita upp ett organisationsschema över församlingen som visar hur du upplever att saker och ting fungerar (vem fattar beslut, vem rapporterar till vem, funktioner och ansvarsområden, kommunikationskanaler osv.) och be någon ur församlingsledningen att kommentera dina observationer.
  • Se om det finns något område inom församlingen eller de livsnära smågrupperna där kommunikationen inte fungerar och samarbeta med ledningen för att åtgärda detta.
  • Fundera på varför predikningarna i gudstjänsten är så långa som de är. Vilken skillnad skulle det göra om de i regel var kortare eller längre, eller i vissa fall mycket kortare?
  • Samarbeta med församlingens ledare för att ge bättre utbildning och stöd till nuvarande och potentiella smågruppsledare.
  • Be en ledare i församlingen att tala om för dig hur han eller hon anser att ditt bidrag passar in i församlingslivets allmänna inriktning.