Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

bekräftande

  • Hjälp ledningen att komma på hur de kontinuerlig kan visa uppskattning för kyrkans frivilligarbetare.
  • Tänk på tre personer som bidrar på ett värdefullt sätt till församlingens liv och arbete och var noga med att tacka var och en personligen.
  • På vilka specifika sätt är församlingsledaren ett andligt föredöme för dig? Skriv ned dina tankar till ledaren som en uppmuntran.
  • Be en ny kristen (eller någon som nyligen har tagit ett nytt trosbeslut) att dela sin berättelse med församlingen. Låt personen framföra detta på det sätt han/hon är mest bekväm med (tal, text, sång, konst osv.).
  • Förklara för någon varför du anser att de har en särskild gåva som är mer utvecklad hos den personen än hos dig.
  • Om du hamnar i ett negativt samtal under den kommande veckan, prata istället om det positiva med personen du pratar med eller om situationen samtalet handlar om.
  • Beröm minst en person som du tycker har gjort något bra i sitt liv. Det kan vara något från den senaste tiden eller något du har lagt märke till under en längre tid. Säg det till personen direkt eller i ett meddelande.