Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q70

  • Fundera på hur församlingen visar sin uppskattning för personer med gåvan att evangelisera, och hur man får dem att känna sig. Om det finns några sådana personer i din församling kan du fråga dem hur de upplever att deras gåva uppskattas av församlingen.
  • Om det finns någon i din församling med gåvan att evangelisera kan du be den personen att förklara varför och hur han/hon ber för andra och delar evangeliet med dem. Överväg att bjuda in personen till din livsnära smågrupp för att prata om ämnet.
  • Gör en lista över alla aktiviteter som pågår i församlingen och uppskatta hur stor procentandel av församlingens tid, energi och resurser som går till att föra icke-troende till Jesus. Berätta om dina observationer för en person ur församlingsledningen.
  • Lägg märke till vilka i din församling som ofta och på ett naturligt sätt nämner Jesus, Gud, Herren osv. i allmänna konversationer. Fråga dem om de betraktar sig själva som evangelister och tacka dem för deras frimodighet.
  • Gör testet "The 3 Colors of Ministry Gift Test" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofministry.org, ensam eller i grupp.