Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q70

  • Vurder hvor vennlig menigheten din er overfor mennesker med gaven evangelisering og hvordan "evangelistene" opplever det selv. Hvis dere har noen i menigheten, kan dere spørre dem om hvordan de synes at gaven deres blir mottatt.
  • Nådegaven evangelisering brukes i mange menigheter. Be en eller flere som har denne nådegaven om å forklare hvorfor og hvordan de deler evangeliet med andre og ber for dem. Vurder å invitere dem med til gruppa di for å dele erfaringene sine.
  • Lag en oversikt over lle aktivitetene i menigheten og finn ut omtrent hvor stor prosentandel av tid, energi og ressurser som blir brukt til å nå ikke-troende. Be en sentral leder om å kommentere dine observasjoner.
  • Legg merke til personer i menigheten som ofte og naturlig nevner Jesus, Gud, Herren osv. i en vanlig samtale. Spør om dem om de har fått nådegaven evangelisering og takk dem for at de er åpne om troen.
  • Ta Nådegavetesten på egen hånd eller i en gruppe (bruk boka Nådegavenes 3 farger .