peas Fellesskap

"Til enhvert tid bidrar du enten til å skape felles enhet, eller du isolerer deg selv og andre." Grav dypere...

Fellesskapsreisen

La andre få vokse

NCD


Inviter andre til å ta Fellesskapstesten

Ta Fellesskapstesten som en gruppe.

Andre redskap

The 3 Colors of Community book

The 3 Colors of Community will help you to identify the unique drive within your character that can powerfully bring about common unity, or if misdirected, can destroy it.

Grav dypere   Se andre bøker...