Ontwikkelcyclus beginplannen

Bekijk alles

Nu je jouw gemeente met behulp van het NCD Gemeente Onderzoek, wat beter begrijpt, is het tijd om samen te beginnen aan een ontwikkelplan voor een gezondere gemeente. Je hebt ervoor gekozen om te gaan experimenteren met en meer te leren over het onderwerp aan de linkerkant. Selecteer nu een van de ontwikkelcyclus starter plannen hieronder en schrijf een 1 in het vakje ernaast. Hang dit vel papier aan de muur en ga het doen!

Als je de volgende keer bij elkaar komt met anderen die aan een onderwerp werken, stel elkaar dan de vragen van de ontwikkelcyclus, beginnend bij ‘doen’ en eindigend bij ‘plan’. Nadat je dit hebt gedaan, kun je besluiten wat de belangrijkste vervolgstap is: doorgaan met hetzelfde plan, het plan aanpassen, of één andere van de onderstaande opties kiezen. Wanneer je een andere optie kiest, schrijf dan een 2 in het vakje ernaast, enzovoort.

Wanneer je graag meer ontwikkelcyclus starter opties wilt, of graag wilt werken aan een ander onderwerp dat naar voren kwam uit de resultaten van het NCD Gemeente-onderzoek, ga dan naar ncdchurchsurvey.org/nl/cycle-starters

Vr53

  • Analyseer hoeveel van de liederen die je in de gemeente zingt eigenlijk je aandacht richten op God en je onderwijzen in en herinneren aan zijn aard en bedoelingen.
  • Vraag een aantal leiders uit je gemeente wat ze vinden van het volume en geluidskwaliteit van de muziek tijdens de dienst.
  • Vraag het muziekteam of ze genieten van de muziek tijdens de dienst en ook welke muziek hen het meest helpt om dicht bij God te komen en waarom.
  • Denk na over de betekenis van het woord 'eigentijds' met betrekking tot de muziek die wordt gebruikt in de diensten. Als je bij eigentijds alleen denkt aan één specifieke muziekstijl, denk dan aan de vele verschillende soorten muziek waarvan mensen in en om de gemeente die jouw 'tijdgenoten' zijn, genieten.
  • Bedenk welke visuele boodschappen de muzikanten en zangers die de aanbidding leiden uitzenden naar de gemeente.
  • Houd een enquête in je gemeente om de top 20 van meest inspirerende liederen, hymns of muziekstukken te ontdekken. Nodig degenen die hieraan hebben meegewerkt uit tijdens de dienst iets te delen over waarom een muziekstuk hen inspireert en breng het stuk dan ten gehore.
  • Probeer gebruik te maken van wat meer instrumentele muziek of verschillende muziekstijlen voor degenen in de gemeente die liedteksten soms vinden afleiden of onnodig vinden om God in aanbidding te ontmoeten.