Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q53

  • Analysera hur mycket av det ni sjunger i församlingen som faktiskt hjälper dig att fokusera på Gud och hjälper dig att förstå vem Gud är.
  • Fråga ett antal ledare i församlingen vad de tycker om volymen och ljudkvaliteten på musiken i gudstjänsten.
  • Fråga musikteamet om de tycker om musiken i gudstjänsten. Fråga dem också vilken musik som bäst hjälper dem att möta Gud och varför.
  • Tänk på vad ordet "modern" betyder när det gäller musiken som spelas i gudstjänsterna.Om du bara förknippar ordet med en viss musikstil, tänk på de många olika stilar som uppskattas av människor i och omkring församlingen, som också är "moderna".
  • Fundera på vilka visuella signaler musikerna och lovsångsledarna sänder ut till församlingen.
  • Gör en enkätundersökning för att ta reda på vilka 20 sånger, psalmer eller musikstycken som upplevs som mest inspirerande. Be personer som svarat på undersökningen att under gudstjänsten berätta varför ett visst musikstycke inspirerar dem. Spela sedan stycket under gudstjänsten.
  • Det kan finnas församlingsmedlemmar som upplever att sångtexter är distraherande eller att de inte hjälper dem att möta Gud i lovsången. Försök att använda mer instrumentalmusik i olika musikstilar som en del av lovsången.