Syklusstarterplaner

Se alle

Når dere forstår menigheten litt bedre ved hjelp av NaMu-profilen, er det tid for å ta fatt på syklusen som leder mot en sunnere menighet. Dere har valgt å begynne å eksperimentere og lære mer om emnet til venstre. Dere velger nå en av syklusstarterplanene nedenfor og skriver " 1" i boksen ved siden av. Heng dette arket på veggen og gå i gang!

Neste gang du møter andre som også arbeider med et tema, kan dere stille hverandre spørsmål fra syklusen. Begynn med "gjøre" og slutt med "planlegge". Etter en syklus kan du bestemme om det viktigste nå er å fortsette med samme plan, forandre den eller velge en annen mulighet fra listen under. Bare skriv "2" i boksen ved denne og så videre.

Hvis dere ønsker flere syklusstartere eller å arbeide med et annet tema som har blitt aktuelt gjennom menighetsprofilen, finner du det pål ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q53

  • Analyser hvor mye av det dere synger i kirken som gjør dere bevisste på Gud, lærer dere og minner dere om Hans vesen og hensikt.
  • Spør en rekke ledere i menigheten om hva de synes om volum og lyd på musikken i gudstjenesten.
  • Spør forsangere og musikere om de liker musikken i gudstjenesten og også hvilken musikk som hjelper dem til å møte Gud og hvorfor.
  • Vurder betydningen av ordet "moderne" i forhold til musikken i gudstjenestene. Hvis du/dere forbinder ordet bare med en spesiell musikkstil, kan du/dere tenke over de forskjellige musikkstilene moderne mennesker i og rundt menigheten liker.
  • Vurder hvilke visuelle budskap musikere og forsangere i gudstjenesten formidler til menigheten.
  • Lag en spørreundersøkelse i menigheten for å finne de 20 mest inspirerende lovsangene, salmene eller musikkstykkene. Inviter i en periode de som har besvart, til å fortelle i gudstjenesten hvorfor en spesiell sang, salme eller musikkstykke inspirerer dem.
  • Prøv å bruke litt mer og forskjellig instrumentalmusikk som del av sangen/lovsangen. Dette kan hjelpe dem i menigheten som noen ganger synes at tekst distraherer eller er unødvendig for å møte Gud i tilbedelse.