Introducing Natural Character Development

Hand drawn NCD letters

"Den 3-fargede verdenen" vil snart bli "Naturlig menneskeutvikling". De samme testene og redskapene, de samme folkene bak alt, men med et enda større fokus på det å støtte en naturlig, personlig vekst, øyeblikk for øyeblikk.

Ta meg til hovedsiden