Proces přirozeného růstu církve

NCD sud vám poskytne stručný přehled o tom, čemu se proces NCD ve vaší církvi bude věnovat. Výzkum NCD ukazuje, že každá církev na světě má „trhlinu“ v proudu požehnání od Boha v té oblasti, ve které je nejméně rozvinutá (nejnižší část sudu – dužina – na obrázku). Nezáleží na tom, kolik času, zdrojů nebo talentu do církve „nalijeme“, požehnání nám bude stále unikat, pokud neopravíme to nejslabší místo. V rámci NDC této nejnižší části říkáme „nejnižší faktor“.

Abyste byli schopni identifikovat a vylepšit váš nejnižší faktor, je potřeba projít těmito kroky…

1. Kontaktujte svou partnerskou organizaci NCD s žádostí o účet na této webové stránce, jakýmikoli dalšími dotazy nebo ohledně ceny.

2. Jakmile máte hotový svůj účet, můžete provést svůj průzkum. To zahrnuje rozeslání online pozvánek k dotazníku respondentům (nebo distribuci dotazníku v papírové formě, pokud je to vhodnější). Pro co nejpřesnější výsledky požádejte o vyplnění co nejvíce lidí (maximálně však 30), kteří...

  • mají pravidelně na starost nějaký úkol ve vaší církvi A ZÁROVEŇ
  • jsou ve vaší církvi zapojeni do nějakého druhu skupinky A ZÁROVEŇ
  • se ve vaší církvi účastní bohoslužeb.

3. S obdrženými odpověďmi můžete ihned dostat výsledky průzkumu NCD. Zjistíte a oslavíte nejsilnější stránky vaší církve, a poté přesunete svou pozornost k nejnižšímu faktoru. Toto můžete provést také s asistencí vaší partnerské organizace NCD a s pomocí řady průvodců a nástrojů, které jsou v tomto bodě dostupné.

4. Po prvotním prodiskutování vašich výsledků budete moci začít jednat pomocí jednoduchých plánů, které vám pravděpodobně budou schopny přinést zlepšení. Toto v ideálním případě začíná od klíčových figur ve vaší církvi, které jsou zodpovědné jak za nejsilnější stránky ve vaší církvi, tak i za nejnižší faktor. Pokud je váš nejnižší faktor nízký, můžete očekávat citelnou změnu již velmi brzy – za předpokladu, že se problematickým oblastem dostane důsledné pozornosti.

5. Jakmile uvidíte jasné známky pokroku a budete mít pocit, že ve zdraví a kultuře církve došlo ke změnám, průzkum zopakujte. Tento krok vám pomůže zmapovat vaše zlepšení (i v oblastech, na které jste se vysloveně nezaměřovali), identifikovat, zda existuje nový nejnižší faktor, který vyžaduje vaši pozornost, a také vám ukázat, zda v kultuře církve jsou nějaká dlouhodobější úskalí, jejichž změna bude vyžadovat koordinovanější úsilí.

Země sama od sebe plodí… (Marek 4:28)

Po několika testovacích cyklech uvidíte jasné projevy toho, že vaše církev spravuje vložený čas, zdroje a talent mnohem plodnějším způsobem… Přitom se vše bude dít bez nutnosti přerušit církevní život nebo ho násilím obrátit úplně jiným směrem. Místo toho začnete zažívat růst „sám od sebe“, o kterém Ježíš mluví v Markovi 4:26–28 jako o své vizi pro vaši církev.

Ačkoli k průzkumu a nastartování procesu není nutné provádět žádnou předběžnou studii, mohou vám pomoci nástroje jako úvodní videa a naše publikace The ABCs of NCD nebo Color Your World with NCD, které byly přeloženy i do češtiny a/nebo slovenštiny. Jedná se o vhodnou pomůcku pro členy týmu, kteří potřebují vědět více před tím, než se zapojí. Kromě těchto nástrojů také můžete využít možnost kontaktovat partnerskou organizaci NCD ve vaší zemi ohledně jakýchkoli dotazů.

Církve s jednoduchým plánem, ale velkými výsledky

NCD… teprve začínáme

Find out more

Please enter your details below and one of our support team members will get back to you within 48 hours.
Please enter your email address so that we can respond to your enquiry (your email address will not be used for any other purpose).
Optional (your phone number will not be used for any other purpose).
If you were to take the NCD Church Survey, in which language would your congregation be most comfortable completing it?
Feel free to tell us something about your current context, your church or your ministry that might help us best know how to serve you.