Het NCD proces

De NCD ton geeft een goede samenvatting van wat het NCD proces zal aanpakken in uw gemeente. NCD onderzoek toont aan dat elke gemeente in de wereld zegeningen van God "lekt", in het gebied dat het minst ontwikkeld is in die gemeente (de laagste duig op het plaatje). Ongeacht hoeveel tijd, gaven of talenten ingebracht worden in die gemeente, het zal blijven lekken tot de laagste duig versterkt wordt. Binnen NCD noemen we de laagste duig de "minimum-factor".

Om uw minimum-factor te identificeren en te verbeteren, neemt u de volgende stappen …

1. Leg contact met uw nationale NCD partner en vraag om een account op deze website, stel elke andere vraag die u heeft en vraag informatie over de prijs.

2. Wanneer u uw onderzoekswebsite-account heeft, kunt u uw onderzoek uitvoeren. Dit betekent dat u uitnodigingen naar de onderzoeksdeelnemers verstuurt (of dat u sommige deelnemers een papieren versie geeft als ze dat willen). Voor de meest accurate resultaten onderzoekt u zo veel mogelijk mensen (tot een maximum van 30) die...

  • allemaal een reguliere taak hebben in de gemeente, EN
  • elk betrokken zijn in een kleine groep in de gemeente, EN
  • aanwezig zijn tijdens de gemeentelijke samenkomsten

3. Heeft u de antwoorden van de deelnemers ontvangen, dan kunt u direct de NCD Onderzoeks Resultaten genereren. Wanneer u de sterkste punten van uw gemeente heeft geïdentificeerd en gevierd, richt u de aandacht op het aanpakken van de minimum-factor. Dit kunt u doen onder begeleiding van uw nationale NCD partner, begeleiders en tools die op dat moment beschikbaar zijn.

4. Kort na de bespreking van de initiële resultaten kunt u starten met eenvoudige actieplannen waarmee u het meest waarschijnlijk vooruitgang kunt boeken. Idealiter beginnen deze met de belangrijkste beïnvloeders in uw gemeente die de meeste erkenning moeten krijgen voor de sterke kanten van uw gemeente en die tegelijk een grotere verantwoording moeten dragen voor de minimum-factor. Aangezien de minimumfactor meestal lager is doordat daar minder aandacht aan is gegeven dan aan andere gebieden van het gemeentelijk leven, kunt u snel tekenen van vooruitgang verwachten als er hier consistent aandacht aan wordt gegeven, terwijl de rest van het gemeentelijk leven doorgaat.

5. Wanneer u duidelijke tekenen van progressie ziet en vermoedt dat er iets veranderd is in de gezondheid en cultuur van uw gemeente, herhaal dan het onderzoek. Dit stelt u in staat om uw vooruitgang te meten (zelfs op die gebieden waar u geen specifieke aandacht aan heeft gegeve) en een nieuwe minimum-factor te identificeren waarop u de aandacht kunt richten. Dit laat ook zien of er knelpunten zijn in de cultuur die op de lange termijn een meer diepgaande aanpak nodig hebben om tot transformatie te komen.

De aarde draagt vanzelf vrucht voort … Marcus 4:28

Na een aantal onderzoeksronden zult u heldere signalen zien van hoe uw gemeente haar tijd, gaven en talenten op een veel vruchtbaardere wijze inzet... zonder daarbij het gemeentelijk leven te onderbreken of het plotseling een geheel andere richting in te sturen. In plaats daarvan begint u te ervaren wat in Marcus 4:26-28 beschreven wordt als het 'vanzelf' principe waar Jezus over sprak en wat Hij in gedachten had voor uw gemeente.

Hoewel het niet nodig is om enig vooronderzoek te doen voor u gebruik maakt van het onderzoek, kan het behulpzaam zijn om de introductievideo's, het "ABC van Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling" of "Kleur jouw wereld met Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling" te delen met teamleden, die graag meer willen weten voor ze gaan deelnemen. Daarnaast kunt u de nationale NCD partner ook benaderen met de vragen die u heeft of om te kunnen starten.

Gemeenten die eenvoudige plannen maken met groot resultaat

NCD ... we zijn nog maar net begonnen

Find out more

Please enter your details below and one of our support team members will get back to you within 48 hours.
Please enter your email address so that we can respond to your enquiry (your email address will not be used for any other purpose).
Optional (your phone number will not be used for any other purpose).
If you were to take the NCD Church Survey, in which language would your congregation be most comfortable completing it?
Feel free to tell us something about your current context, your church or your ministry that might help us best know how to serve you.