SLK-prosessi

SLK:nsaavi antaa hyvän kuvauksen siitä, mitä SLK-prosessi seurakunnassanne käsittelee. SLK-tutkimus osoittaa, että jokainen seurakunta maailmassa "vuotaa" Jumalan siunauksia kohdasta, joka on vähiten kehittynyt (lyhin lauta saavi-kuviossa). Riippumatta siitä miten paljon aikaa, varoja tai kykyjä vuodatetaan seurakuntaan, se jatkaa vuotamista, ellei tätä alinta kohtaa korjata. SLK:ssa kutsumme tätä alinta pistettä "minimitekijäksi" tai heikoimmaksi lenkiksi.

Tässä ovat askeleet heikoimman lenkkisi tunnistamiseen ja vahvistamiseen...

1. Ota yhteys SLK:n kansalliseen kumppaniin ja pyydä käyttäjätili tälle web-sivustolle. Voit myös kysyä kysymyksiä, joita sinulla on ja tiedustella SLK-tutkimuksen ja valmentamisen hintoja.

2. Kun olet saanut käyttäjätilin, voitte suorittaa SLK-tutkimuksen. Tämä pitää sisällään online-tutkimuksen kutsujen lähettämisen seurakuntasi tutkimukseen osallistujille (ja mahdollisuuden antaa joillekin kyselyyn osallistujille paperiset lomakkeet, mikäli tarpeen). Anna niin monen kuin mahdollista (enintään 30) tehdä tämä kysely, jotta saat mahdollisimman tarkan tuloksen. Ota osallistujiksi sellaisia...

  • joilla on joku säännöllinen tehtävä seurakunnassa JA
  • jotka osallistuvat johonkin pienryhmään seurakunnassa JA
  • jotka käyvät seurakunnan jumalanpalveluksessa

3. Kun olet saanut osallistujien vastaukset, voit heti tehdä SLK-tutkimuksen tulokset. Kun näin olet tunnistanut seurakuntanne vahvuudet ja iloitsette ja juhlitte niitä. Tämän jälkeen huomionne siirtyy käsittelemään heikointa lenkkiänne. Tämän voitte tehdä SLK:n kansallisen kumppanin avustuksella ja lukuisten saatavilla olevien ohjeiden ja työkalujen avulla.

4. Pian ensimmäisten tulosta käsittelevien keskustelujen jälkeen, voitte ruveta toimimaan ja tehdä yksinkertaisia toimintasuunnitelmia, jotka todennäköisimmin tuovat edistystä. Ihannetapauksessa tämä alkaa seurakuntanne avainvaikuttajien kanssa. He vakuuttavat seurakuntanne vahvuuksista ja heidän tulee kantaa päävastuu heikoimman lenkin vahvistamisesta. Heikoin lenkki on yleensä alhainen, koska sille on annettu vähemmän huomiota kuin muille seurakunnan elämän alueille. Voit odottaa näkeväsi edistymisen merkkejä aika pian jos noille alueille annetaan jatkuvaa huomiota samalla kun muu seurakunnan elämä jatkuu.

5. Kun huomat selkeitä edistymisen merkkejä ja oletat, että seurakuntanne terveyden ja kulttuurin alueilla on tapahtunut muutoksia, tehkää tutkimus uudelleen. Se auttaa teitä seuraamaan prosessianne (jopa alueilla, joihin ette kiinnittäneet erityistä huomiota) ja tunnistamaan mahdollisen uuden heikoimman lenkin, joka tarvitsee huomiota. Tutkimus näyttää myös, onko sellaisia pitkäaikaisia kulttuurisia ongelmakohtia, jotka tarvitsevat enemmän yhteistä ponnistusta kohti muutosta.

Maa tuottaa sadon aivan itsestään... Mark 4:28

Muutamien tutkimuskiertojen jälkeen tulette huomamaan merkkejä siitä, miten seurakuntanne käytössä olevasta ajasta, varoista ja lahjoista huolehditaan entistä hedelmällisemmillä tavoilla... kaiken tapahtuessa ilman että seurakunnan elämä keskeytyy tai sitä yritetään kääntää aivan eri suuntaan. Sen sijaan alatte kokea kasvua Markus 4:26-28:n mukaan "aivan itsestään", mistä Jeesus puhui ja mikä hänellä on mielessään seurakuntaanne silmälläpitäen.

Vaikka esitutkimukselle ei ole tarvetta, jotta voisi tehdä SLK-tutkimuksen tai saada prosessi alkuun, niin voi silti olla avuksi antaa esim. seuraavia työkaluja Aivan itsestään - polku -kirja, johdantovideoita, SLK:n Laatutekijät lyhyesti tai Miten maalaat maailmasi -kirja, niille tiimin jäsenille, joiden on tärkeää tietää enemmän ennen kuin he sitoutuvat. Näiden työkalujen lisäksi on tärkeää, että olet yhteydessä SLK:n kansalliseen kumppaniin kaikkien kysymystesi kanssa, jotta pääset alkuun.

Yksinkertaisia suunnitelmia - suuria tuloksia - seurakunnat liikkeellä

SLK... olemme juuri päässeet alkuun

Find out more

Please enter your details below and one of our support team members will get back to you within 48 hours.
Please enter your email address so that we can respond to your enquiry (your email address will not be used for any other purpose).
Optional (your phone number will not be used for any other purpose).
If you were to take the NCD Church Survey, in which language would your congregation be most comfortable completing it?
Feel free to tell us something about your current context, your church or your ministry that might help us best know how to serve you.