Hvorfor NaMu

Sammenliknet med et tre som bare trenger vann for å vokse, hva er det ene din menighet trenger akkurat nå for å bære mer frukt?

NCD internasjonalt startet opp og har fortsatt med det største forskningsprosjektet i verden basert på bibelske prinsipper om sunn kirkevekst. Det forskes på grunnleggende og udiskutable sider ved vekst. Prosessen skal hjelpe til med å bytte ut strev som ofte kjennetegner menighetsarbeidet, med den sunne veksten som kommer fra studiet av "Se på liljene, hvordan de vokser!" ikke.

Den NaMu profilen som menigheten får, er basert på forskning og lærdom fra praksis fra mer enn 65000 menigheter i over 72 land. Profilen hjelper til med å lette og forenkle byrdene i menighetsarbeidet ved at dere får se nøyaktig hvor dere skal bruke tid, ressurser og gaver rett. Den vil for eksempel vise dere hvilke viktige sider ved menighetens liv som er lett for dere og hvilke som ikke er det...

  • Utrustende lederskap
  • Nådegavebasert tjeneste
  • Engasjert trosliv
  • Hensiktsmessige strukturer
  • Inspirerende gudstjenester
  • Livsnære grupper
  • Behovsorientert evangelisering
  • Varme relasjoner

NaMu knytter deg ikke til en modell for menighet. NaMu er basert på bibelske prinsipper og hjelper menigheten til å oppdage sin egenart og hensikt slik at den kan bli alt det Gud har tenkt at den skal være. Som en vakker levende skog, er en sunn menighet unik og rik på fruktbart mangfold.

I tillegg til erfaringene fra menigheter som har arbeidet seriøst med prinsippene i NaMu, får vi sterke tilbakemeldinger fra menigheter som kommer tilbake og gjennomfører NaMu-prosessen etter flere år. De erkjenner at de ikke tok resultatene alvorlig nok første gangen de gjennomførte menighetspprofilen. Den vanligste grunnen til at de kommer tilbake, er at NaMu sier det samme som for mange år siden fordi prosessen tydelig er basert på universelle prinsipper. Når disse blir oversett, leder det til frustrasjon. Når de blir anerkjent og fulgt, leder de til forvandling fortere enn dere forventer. For disse menighetene uttrykker prinsippene i NaMu noe stabilt og pålitelig for menighetslivet i en verden med mange endringer i tjenesten.

Lær mer om NaMu- prosessen

Har vist menigheter veien til sunn vekst i 20 år


NaMu…vi har nettopp begynt

Find out more

Please enter your details below and one of our support team members will get back to you within 48 hours.
Please enter your email address so that we can respond to your enquiry (your email address will not be used for any other purpose).
Optional (your phone number will not be used for any other purpose).
If you were to take the NCD Church Survey, in which language would your congregation be most comfortable completing it?
Feel free to tell us something about your current context, your church or your ministry that might help us best know how to serve you.