Proč NCD?

Jako u suchého stromu, který potřebuje zalít, co vaše církev právě v tuto chvíli potřebuje, aby mohla nést více ovoce?

NCD je od svého založení nejobsáhlejším empiricky podloženým projektem, který zkoumá principy zdravého růstu církví po celém světě. Zabývá se těmi neoddiskutovatelnými aspekty růstu, které lze vidět, když se zbavíme všeho nadbytečného. Zaměřuje se na to, aby se zastavilo všechno „předení“ a „tkaní“ (Lk 12:27), které tak často prostupuje život v církvi. Místo toho nabízí nenucený zdravý růst založený na lekcích, které nám může dát to, když se pozorně „podíváme, jak rostou květiny na louce“.

Průzkum NCD pro místní církve čerpá z výzkumu a poznatků z následné implementace ve více než 65 000 církvích v 72 zemích světa. Dokáže tak ulehčit a zjednodušit tíhu vaší služby tím, že vám ukáže, kde by byly právě ve vaší situaci nejlépe využity váš čas, zdroje a talent tak, aby přinesly co největší ovoce. Ukáže vám například, které z těchto základních oblastí církevního života jsou v současnosti ve vaší církvi snadno naplnitelné a které nikoli.

  • Zmocňující vedení
  • Služba využívající duchovní dary
  • Vroucí zbožnost
  • Funkční organizace
  • Inspirativní bohoslužba
  • Skupinky s komplexní náplní
  • Evangelizace zaměřená na potřeby
  • Láskyplné vztahy

Přístup NCD se nesnaží vaši církev přizpůsobit určitému modelu, ale naopak zvýrazňuje jedinečnost a význam vaší církve, které má právě proto, aby mohla být takovou, jakou ji Bůh zamýšlí. Stejně jako krásný zdravý les je i zdravá církev jedinečná a pestrá ve své rozličnosti, a jedině tak přináší ovoce.

Kromě výsledků, které pozorují církve, jež berou vážně principy odhalené skrze NCD, lze jedno z nejsilnějších a nejneobvyklejších potvrzení tohoto procesu vidět v počtu církví, které se po několika letech k procesu vrátí – často s přiznáním, že napoprvé výsledky nebraly dostatečně vážně. Nejběžnějším důvodem, který je uváděn pro opakování NCD, jsou stále stejné výsledky průzkumu jako před lety. NCD je skutečně založeno na univerzálních principech, které – pokud jsou ignorovány – mohou vést k pocitu frustrace. Pokud jsou ale přijaty, vedou k proměně vaší komunity, a to dříve, než byste čekali. V takovémto případě se principy NCD stávají jednou z mála stabilních, spolehlivých a konzistentních součástí církevního života ve světě služby, která se neustále mění.

Obtain the Natural Church Development book in paperback (volume discounts apply) or immediately as an eBook.

Natural Church Development

Or, The All By Itself Pathway NCD introductory booklet in paperback (volume discounts apply) or immediately as an eBook.

The All By Itself Pathway

Zjistit více o procesu NCD

Provádíme cíkrve na jejich cestě ke zdravému růstu již 20 let

NCD… teprve začínáme

Find out more

Please enter your details below and one of our support team members will get back to you within 48 hours.
Please enter your email address so that we can respond to your enquiry (your email address will not be used for any other purpose).
Optional (your phone number will not be used for any other purpose).
If you were to take the NCD Church Survey, in which language would your congregation be most comfortable completing it?
Feel free to tell us something about your current context, your church or your ministry that might help us best know how to serve you.