Varför NFU?

Precis som ett träd törstar efter vatten, vad är det som er församling behöver just nu för att bli mer fruktbärande?

NFU började som och fortsätter att vara den mest omfattande bibliska och empiriskt underbyggda verktyget i världen för att arbeta med hälsosam församlingstillväxt. Verktyget fokuserar på de viktigaste och mest grundläggande frågorna för utvecklingsarbetet i församlingen och sållar bort det som kan distrahera och försvåra en god process. Målet är att stoppa det energiläckage som alltför ofta präglar församlingslivet och ersätta det med en hälsosam tillväxt grundad på de principer som Gud har lagt in i hela sin Skapelse.

NFU-undersökningen grundas på forskning och erfarenhetsbaserat lärande från utvecklingsarbete i över 65,000 församlingar i 72 länder. Utifrån denna breda erfarenhet kan NFU underlätta och förenkla utvecklingsarbetet i församlingen genom att visa på hur er tid, resurser och gåvor på bästa sätt kan användas. Exempelvis visar undersökningen vilka av de grundläggande särdrag i församlingslivet som ni har lättare att utrycka och vilka som ni kan behöva arbeta med och stärka upp...

  • Utrustande ledarskap
  • Gåvobaserad tjänst
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella strukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Behovsorienterad evangelisation
  • Kärleksfulla relationer

Istället för att ni anpassar er till en särskild församlingsmodell så arbetar NFU utifrån principer som lyfter fram er unika identitet och syfte som församling så att ni kan formas till det Gud avser er att vara.

Vittnesbörden och rapporterna om ökat hälsa och tillväxt (både kvalitativ och kvantitativ) från församlingar som på ett medvetet sätt har arbetat med NFU-verktyget är många. Vår erfarenhet är även att de församlingar som ignorerar de särdrag som är svagast upplever frustration i församlingens liv och arbete. NFU grundast på universella principer som - om de ignoreras - leder just till frustration, men om de tas på allvar kan leda till förvandling och liv i er gemenskap. NFU är ett av de få stabila, tillförlitliga och konsekventa verktyg som finns att tillgå idag och som kan hjälpa församlingar att utvecklas till att bli sunda och hälsosamma gemenskaper som bär god och långsiktig frukt.

Lär dig mer om NFU-processen

20 år erfarenhet av att hjälpa församlingar till hälsosam tillväxt


NFU…Vi har precis börjat