Waarom NCD?

Zoals een dorstige boom water nodig heeft, wat heeft uw gemeente nu nodig om meer vruchtbaar te zijn?

NCD is gestart als en is wereldwijd nog steeds het grootste Bijbelse en empirische onderzoeksproject dat zich buigt over de principes van gezonde gemeentegroei. Het gaat over de essentie van gemeenteontwikkeling. Het doel is om een einde te maken aan het arbeiden en spinnen waar het gemeenteleven vaak van doortrokken is, en het te vervangen door een ongedwongen gezonde groei, gebaseerd op de lessen die we leren als we de tijd nemen om 'te zien hoe de bloemen groeien in het veld'.

Het NCD Onderzoek is gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring van meer dan 65.000 kerken in 72 landen. Het kan uw werk in de gemeente vereenvoudigen en verlichten door u precies te laten zien waar u uw tijd, gave en talent op dit moment het best kunt inzetten om tot maximale vruchtbaarheid te komen. Het laat bijvoorbeeld zien welke van de volgende essentiële onderdelen van het gemeenteleven momenteel van nature het best tot hun recht komen in uw gemeente, en welke niet ...

  • Toerustend leiderschap
  • Gavengebaseerde bediening
  • Hartstochtelijke spiritualiteit
  • Effectieve structuren
  • Inspirerende samenkomsten
  • Holistische kringen
  • Behoeftengerichte evangelisatie
  • Liefdevolle relaties

In plaats van uw gemeente te laten conformeren aan een speciaal model, benadrukt NCD's op principes gebaseerde benadering het unieke karakter en doel van uw gemeente zodat zij alles kan zijn wat God wil dat zij is. Zoals een mooi, gezond bos, is een gezonde gemeente uniek en bezit zij een vruchtbare diversiteit.

Naast de resultaten die gemeenten, die de door NCD blootgelegde principes serieus hebben genomen, hebben mogen zien, is een van de krachtigste en meest ongebruikelijke bevestigingen van het proces van natuurlijke gemeenteontwikkeling, het aantal kerken dat hier na een aantal jaren naar terugkeert. Vaak erkennen zij dat zij hun onderzoeksresultaten oorspronkelijk onvoldoende serieus hebben genomen. De meest genoemde reden om terug te keren naar dit proces, is dat NCD na al die jaren nog steeds hetzelfde zegt. Dat betekent dat het echt gebaseerd is op universele principes die wanneer je ze negeert, slechts leiden tot frustratie. Wanneer zij echter omarmd worden, leiden ze onverwacht snel tot een transformatie van de gemeenschap. Voor deze gemeenten zijn de leidende principes van NCD enkele van de weinige stabiele, betrouwbare en consistente onderdelen van het gemeenteleven in de veranderende wereld van bedieningen in de gemeente.

The All By Itself Pathway

Obtain The All By Itself Pathway NCD introductory booklet in paperback (volume discounts apply) or immediately as an eBook.

Leer meer over het NCD proces

Leidt al 20 jaar gemeentes naar gezonde groei

NCD ... we zijn nog maar net begonnen

Find out more

Please enter your details below and one of our support team members will get back to you within 48 hours.
Please enter your email address so that we can respond to your enquiry (your email address will not be used for any other purpose).
Optional (your phone number will not be used for any other purpose).
If you were to take the NCD Church Survey, in which language would your congregation be most comfortable completing it?
Feel free to tell us something about your current context, your church or your ministry that might help us best know how to serve you.